Have any questions?
693 919 9047
daphne_aret@yahoo.com
Δάφνη_Αρετάκη

Ζώντας σε ομάδες…

Οι άνθρωποι παίζουν, δουλεύουν και δημιουργούν σε ομάδες. Μεγαλώνουν, εξελίσσονται και δομούν την ταυτότητα τους σε αλληλεπίδραση με τις μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. Από την πρωταρχική ομάδα της οικογένειας ως την πιο διευρυμένη ομάδα, αυτή της κοινότητας ή ακόμα ευρύτερα της κοινωνίας στην οποία τοποθετούμαστε, όλες οι σχέσεις που συνάπτουμε αφήνουν πάνω μας το αποτύπωμα τους.

Η λειτουργία του ατόμου σε ομαδικά πλαίσια συνιστά μια από τις βασικότερες εμπειρίες της ανθρώπινης ζωής. Μέσω αυτής της ένταξης το άτομο βιώνει συναισθήματα αποδοχής και σεβασμού, μαθαίνει να συνεργάζεται και γνωρίζει τη διαφορετικότητα. Από την άλλη πλευρά έρχεται αντιμέτωπο με ποικίλους φόβους: το φόβο του αποκλεισμού, της απόρριψης ή και της απώλειας του εαυτού και της ατομικότητας.

Σήμερα φαίνεται ότι όλο και περισσότερο αξιοποιούμε ξανά τις ομάδες σε εκπαιδευτικά, εργασιακά και θεραπευτικά πλαίσια. Έτσι οι ομάδες που μπορεί να συναντήσει κανείς, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς το στόχο αλλά και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του.
Αν αναφερθούμε στις θεραπευτικές ομάδες, αυτές μπορούν να λειτουργήσουν εντός δομών ψυχικής υγείας ή σε ιδιωτικά γραφεία, με σταθερό ή όχι αριθμό μελών, με άξονα συγκεκριμένα θέματα ή με ανοιχτό περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιούν το λόγο ή να αξιοποιούν μορφές τέχνης ως εκφραστικά μέσα κ.α.
Στόχους μπορεί να αποτελέσουν η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η αντιμετώπιση κρίσεων ή χρόνιων συμπτωμάτων, η αυτογνωσία και η ανάλυση ως ανίχνευση βαθύτερων ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών και των αμυνών που χρησιμοποιούνται για την συγκάλυψη τους.

Τι να περιμένει κανείς από μια αναλυτική ομάδα..*

Ο Pines διαβάζοντας τον Foulkes έγραφε: «Η αναλυτική ομάδα μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μορφή δημοκρατικού ελέγχου- πιο σοφή, πιο ανεκτική, με μεγαλύτερη αποδοχή και ενόραση από οποιοδήποτε άτομο συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτή»

Η αναλυτική ομάδα δομείται σχηματίζοντας ένα κύκλο που προσφέρει σε όλους έναν ισότιμο φυσικό και ψυχολογικό χώρο. Ο συντονιστής λαμβάνει εξίσου με τους υπόλοιπους τη θέση του μέσα στον κύκλο διευκολύνοντας την επικοινωνία και φροντίζοντας τη θεραπευτική δύναμη του πλαισίου, αφήνοντας ωστόσο την ομάδα να κινήσει τη διαδικασία. Τα μέλη μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον δοκιμάζουν το παιχνίδι του σχετίζεσθαι, αποκτούν νέες εμπειρίες ή/και συνειδητοποιούν τους «τρόπους» που έχουν αναπτύξει ως το σήμερα της ομάδας, έχοντας την ευκαιρία να τους επανεξετάσουν και ενδεχομένως να τους τροποποιήσουν. Μέσα από το μοίρασμα, την αποδοχή της ομάδας και το συναίσθημα του ανήκειν το άτομο βγαίνει από την συνθήκη απομόνωσης. Η παρουσία των άλλων μελών του επιτρέπει  να διακρίνει στοιχεία του εαυτού του στην εικόνα, τη συμπεριφορά και τα προβλήματα των άλλων και να αντιληφθεί τρόπους διαχείρισης και τις διαφορετικές συνέπειες τους. Η ομάδα συνοδεύει το κάθε μέλος λειτουργώντας ιδιαίτερα υποστηρικτικά σε δύσκολα σημεία- σταθμούς της θεραπείας, αυτής της  προσπάθεια επίτευξης μια ολοένα περισσότερο ρητής επικοινωνίας.

Συνηθίζουμε στην αρχή μιας ομάδας ή στην υποδοχή ενός νέου μέλους, να θέτουμε κάποιους κοινά αποδεκτούς όρους -το “θεραπευτικό συμβόλαιο” όπως συνήθως ονομάζεται- προκειμένου να διασφαλιστεί ένα επαρκώς ασφαλές πλαίσιο, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη έκφραση και την ανάπτυξη της επικοινωνίας. Έτσι στα πλαίσια της ομάδας απαιτείται από τα μέλη μια δέσμευση αναφορικά με την απουσία βίας και σεξουαλικών επαφών ανάμεσα τους, την τήρηση εχεμύθειας σχετικά με όσα λέγονται και την συστηματική παρουσία στην ομάδα στον χρόνο και το χώρο που ορίζεται. Αντιλαμβανόμενοι ότι οι άνθρωποι χρειάζονται αρκετό χρόνο και σταθερές συνθήκες προκειμένου να εμπιστευτούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα βιώματα τους, τόσο ως μέλη ομάδων αλλά και ως συντονιστές υπογραμμίζουμε την σημασία της δέσμευσης και της συνέπειας.

Η ομάδα είναι ανοιχτή σε νέα μέλη σε ρυθμό και αριθμό που να ευνοεί την καλή της λειτουργία. Συνήθως ιδανικός αριθμός μιας αναλυτικής ομάδας με τους στόχους που περιγράφουμε θεωρούνται τα έξι με οχτώ μέλη. Κάθε τέτοια ομάδα δεν ολοκληρώνεται ημερολογιακά, ούτε όλα της τα μέλη αποχαιρετούν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέο μέλος γνωρίζει μια σύνθεση της ομάδας που θα αλλάξει στην πορεία, με τον σταδιακό αποχαιρετισμό των παλαιότερων μελών και την είσοδο νέων. Αυτό δίνει μια ευκαιρία σε όλους, να επαναβιώσουν σημαντικές εμπειρίες της ζωής όπως είναι η είσοδος ενός νέου προσώπου στο περιβάλλον  ή ο αποχαιρετισμός ενός αγαπημένου.

Η ομάδα συναντιέται σε εβδομαδιαία βάση σε συγκεκριμένο και σταθερό χώρο και χρόνο ενώ κάθε συνεδρία διαρκεί μιάμιση ώρα. Για τουλάχιστον ένα μήνα το καλοκαίρι και δύο εβδομάδες την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα η ομάδα διακόπτει τις συναντήσεις της.

Η ένταξη στην ομάδα προϋποθέτει μία ή περισσότερες ατομικές συνεδρίες με τον συντονιστή, προκειμένου να συζητηθούν οι ανάγκες του ατόμου αλλά και να βρεθεί η ομάδα που είναι «κατάλληλη» και έτοιμη να υποδεχτεί νέα μέλη.

Το κόστος της ομάδας είναι μικρότερο σε μηνιαία βάση από το κόστος ατομικών συνεδριών ενώ ισχύουν ειδικές τιμές για άνεργους.

Οι προσδοκίες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων που αποφασίζουν να συνεργαστούν με ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας ποικίλλουν. Μια σειρά συναντήσεων (4-6 συνολικά) θα μας βοηθήσουν αρχικά να γνωριστούμε, να αποσαφηνίσουμε το αίτημα της συνεργασίας μας (για ποιο λόγο ζητάει κάποιος αυτή τη συνάντηση), να λύσουμε απορίες σχετικά με τη διαδικασία, να θέσουμε τις προσδοκίες σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο και να διερευνήσουμε, αν υπάρχει ενδιαφέρον,τη δυνατότητα ένταξης σε ομάδα και τις λεπτομέρειες αυτής (σε ποια ομάδα θα ενταχθεί, πότε θα ενταχθεί κ.α.).Καθώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων ποικίλλουν είναι δυνατό ένα άτομο να αξιοποιήσει αποκλειστικά τις ατομικές συνεδρίες ενώ ένα άλλο να συνοδεύσει την ένταξη του στην ομάδα με έναν αριθμό ατομικών συνεδριών.

Οι ατομικές συνεδρίες δίνουν καταρχήν την δυνατότητα υποστήριξης, υπό την έννοια ότι προσφέρουν ένα χώρο ασφαλή όπου μπορεί κάποιος να μοιραστεί δύσκολες σκέψεις ή συναισθήματα και να περιγράψει καταστάσεις που μπορεί να μη θέλει ή να μη μπορεί να συζητήσει με το οικείο περιβάλλον. Σε δεύτερο χρόνο δίνουν την ευκαιρία δόμησης μιας νέας σχέσης μέσω της οποίας μπορεί ο καθένας να επαναδιαπραγματευτεί τις σχέσεις με τους σημαντικούς Άλλους, εσωτερικεύοντας ένα άλλο τρόπο σχετίζεσθαι.

Οι ατομικές συνεδρίες μπορεί να έχουν ως στόχο: την ενίσχυση στην προσπάθεια επίλυσης μιας πρόσκαιρης δυσκολίας, την ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε περίοδο κρίσης, την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα, την αυτογνωσία και τη βελτίωση των σχέσεων με τον εαυτό και τους άλλους αλλά και τη θεραπεία.
Η θεραπεία προτείνεται σαν μια διαδικασία που δύναται να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σαν ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας δυσφορίας αλλά σαν μια δεξιότητα και μια αναγνώριση του εαυτού που θα συνοδεύει το άτομο μετά την ολοκλήρωση της.

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και συνήθως προτείνεται να πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες καθενός αυτή η συχνότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο τηρείται μια σταθερή ώρα, όπως σταθερός είναι και ο χώρος στον οποίο συναντιόμαστε.
Το κόστος των ατομικών συνεδριών ορίζεται από το θεραπευτή αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής με γνώμονα την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ζώντας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων αλλαγών, μεταξύ άλλων στο εργασιακό καθεστώς και το βιοτικό επίπεδο, στόχος είναι η προσφορά των υπηρεσιών με κόστος στο οποίο να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί.

Για ένα μήνα το καλοκαίρι και δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δεν πραγματοποιούμε τις συναντήσεις μας.

Οι ομάδες αυτογνωσίας με αντικείμενο, όπως συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε, είναι ομάδες που συντονίζονται  με τις αρχές της ομαδικής ανάλυσης και στις οποίες χρησιμοποιούμε ένα εκφραστικό μέσο ως ερέθισμα γύρω από το οποίο αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μας. Ως αντικείμενα μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  το παραμύθι, η ζωγραφική, η δημιουργική γραφή, ο πηλός, η χορευτική κίνηση κ.α.

Αφιερώνουμε περίπου το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου της ομάδας στον  πειραματισμό με το αντικείμενο που έχει επιλεγεί.  Η συμβολική λειτουργία της τέχνης μπορεί να κεντρίσει τις φαντασιώσεις μας, να ενισχύσει την έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων που δεν βρίσκουμε τον τρόπο να μοιραστούμε αλλά και να μας φέρει σε επαφή με ένα δημιουργικό κομμάτι που ίσως δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Ξεκινάμε λοιπόν από την επιλογή των θεμάτων μας, την γνωριμία της ομάδας κλπ, ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε, συνεχίζουμε πειραματιζόμενοι με το έργο μας και αφιερώνουμε ένα επαρκή χρόνο ώστε να βάλουμε την εμπειρία μας σε λόγια.

Κάθε συνεδρία διαρκεί 90 λεπτά και η συχνότητα μπορεί να είναι εβδομαδιαία ή και δεκπαενθήμερη, ενώ η συνολική διάρκεια της ομάδας ποικίλλει αλλά συνηθέστερα είναι ετήσια.