Ψυχολογική υποστήριξη εφήβων, ενηλίκων – Ατομικές συνεδρίες

Οι προσδοκίες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων που αποφασίζουν να συνεργαστούν με ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας ποικίλλουν. Μια σειρά συναντήσεων (4-6 συνολικά) θα μας βοηθήσουν αρχικά να γνωριστούμε, να αποσαφηνίσουμε το αίτημα της συνεργασίας μας (για ποιο λόγο ζητάει κάποιος αυτή τη συνάντηση), να λύσουμε απορίες σχετικά με τη διαδικασία, να θέσουμε τις προσδοκίες σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο και να διερευνήσουμε, αν υπάρχει ενδιαφέρον,τη δυνατότητα ένταξης σε ομάδα και τις λεπτομέρειες αυτής (σε ποια ομάδα θα ενταχθεί, πότε θα ενταχθεί κ.α.).Καθώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων ποικίλλουν είναι δυνατό ένα άτομο να αξιοποιήσει αποκλειστικά τις ατομικές συνεδρίες ενώ ένα άλλο να συνοδεύσει την ένταξη του στην ομάδα με έναν αριθμό ατομικών συνεδριών.

Οι ατομικές συνεδρίες δίνουν καταρχήν την δυνατότητα υποστήριξης, υπό την έννοια ότι προσφέρουν ένα χώρο ασφαλή όπου μπορεί κάποιος να μοιραστεί δύσκολες σκέψεις ή συναισθήματα και να περιγράψει καταστάσεις που μπορεί να μη θέλει ή να μη μπορεί να συζητήσει με το οικείο περιβάλλον. Σε δεύτερο χρόνο δίνουν την ευκαιρία δόμησης μιας νέας σχέσης μέσω της οποίας μπορεί ο καθένας να επαναδιαπραγματευτεί τις σχέσεις με τους σημαντικούς Άλλους, εσωτερικεύοντας ένα άλλο τρόπο σχετίζεσθαι.

Οι ατομικές συνεδρίες μπορεί να έχουν ως στόχο: την ενίσχυση στην προσπάθεια επίλυσης μιας πρόσκαιρης δυσκολίας, την ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε περίοδο κρίσης, την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα, την αυτογνωσία και τη βελτίωση των σχέσεων με τον εαυτό και τους άλλους αλλά και τη θεραπεία.
Η θεραπεία προτείνεται σαν μια διαδικασία που δύναται να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σαν ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας δυσφορίας αλλά σαν μια δεξιότητα και μια αναγνώριση του εαυτού που θα συνοδεύει το άτομο μετά την ολοκλήρωση της.

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και συνήθως προτείνεται να πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες καθενός αυτή η συχνότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο τηρείται μια σταθερή ώρα, όπως σταθερός είναι και ο χώρος στον οποίο συναντιόμαστε.
Το κόστος των ατομικών συνεδριών ορίζεται από το θεραπευτή αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής με γνώμονα την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ζώντας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων αλλαγών, μεταξύ άλλων στο εργασιακό καθεστώς και το βιοτικό επίπεδο, στόχος είναι η προσφορά των υπηρεσιών με κόστος στο οποίο να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί.

Για ένα μήνα το καλοκαίρι και δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δεν πραγματοποιούμε τις συναντήσεις μας.