Εισήγηση στο Πρόγραμμα Αυτοδιαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα με θέμα «Ψυχική Υγεία & Ρευματικά Νοσήματα»

Η 8η συνάντηση του Προγράμματος εκπαίδευσης κ αυτοδιαχείρισης ατόμων με ρευματικά νοσήματα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016, στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας .
Θέμα της συνάντησης ήταν η ψυχική υγεία των ατόμων με ρευματικά νοσήματα και οι θετικές επιδράσεις ενός υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος . Τη συζήτησή μας συντόνισε η Κ. Δάφνη Αρετάκη , ψυχολόγος και υπεύθυνη ψυχοκοινωνικής στήριξης του συλλόγου μας.

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι στα ρευματικά νοσήματα οφείλουμε να παρακολουθούμε τόσο τις βιολογικές όσο και τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους καθώς αυτές είναι αλληλένδετες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει: « Υγεία είναι η πλήρης σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και όχι απλά η έλλειψη νόσου ή αναπηρίας». Η υγεία δεν θεωρείται μόνο ως σωματική ευεξία αλλά επίσης και ως ψυχολογική και κοινωνική ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση του ατόμου.

Με τον όρο ψυχική υγεία ορίζεται ως το σύνολο των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαδικασιών που συμβαίνουν σε ένα άτομο. Οι ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν άμεσα στο πόνο και την αίσθηση κόπωσης των νοσούντων και έμμεσα στις πρακτικές που ακολουθεί το άτομο που νοσεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στη διαδραστική άσκηση. Ζητήθηκε να καταγράψουν οι συμμετέχοντες ανώνυμα τι γνωρίζουν για το νόσημά τους, μια φαντασίωσή τους (μια ονειρική εικόνα) και τα συναισθήματα τους. Το αποτέλεσμα ήταν πλούσιο….

Τι μπορεί να βοηθήσει τελικά ένα άτομο που νοσεί;

Από μέρους του ατόμου χρήσιμη είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων του, η καταγραφή των προβληματισμών και η προσαρμογή των δραστηριοτήτων που του προσέφεραν ευχαρίστηση.

Επίσης πολύ χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η απεύθυνση στο ρευματολόγο και σε συλλόγους ασθενών για καλύτερη ενημέρωση – εκπαίδευση, η αναζήτηση συμβουλευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών, η διατήρηση και διεύρυνση του υποστηρικτικού δικτύου.