Συμμετοχή στο 1o Παγκόσμιο Συνέδριο στην Έρευνα & την Ομαδική Ψυχοθεραπεία και τις Ομαδικές Διαδικασίες, 21 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στα πλαίσια του 1ου Παγκοσμίου Συνεδρίου στην Έρευνα & την Ομαδική Ψυχοθεραπεία και τις Ομαδικές Διαδικασίες , θα γίνει η παρουσίαση μιας πρώτης αξιολόγησης των ομάδων υποστήριξης για άτομα με ρευματικές παθήσεις όπως αυτές λειτούργησαν από το Μάρτιο ως τον Ιούλιο 2014 στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα.
Στόχος της αξιολόγησης αυτής, που βασίστηκε σε ημι δομημένες συνεντεύξεις ήταν να αναδειχθεί το βίωμα των ίδιων των μελών από μια βραχύχρονη ομάδα υποστήριξης που λειτούργησε ουσιαστικά σε κοινοτικό πλαίσιο. Σημαντικό χαρακτηριστικό των ομάδων αυτών -και πρόκληση εντός τους- η εγκαθίδρυση μιας ομαδικοαναλυτικής κουλτούρας προσαρμοσμένης στον βραχύχρονο χαρακτήρα καθώς και την ομοιογένεια της ομάδας αναφορικά με το στοιχείο της πάθησης.
Πώς βιώθηκε αυτή η νέα εμπειρία συσχέτισης από τα μέλη; Ποιες ήταν οι προσδοκίες και ποιες οι προοπτικές; Πώς λειτούργησε στα πλαίσια μιας καθημερινότητας που έρχεται αντιμέτωπει με τον πόνο και την αβεβαιότητα της χρόνιας πάθησης.

Παρασκευή 15:00- 16:30
Αίθουσα : OLYMPIA III, IV

SYMPOSIUM 1A
Research on Neuron Immune Science and Group Psychotherapy
Chairs: Dr Catherine Mela, Dr Frangiskos Xepapadakos

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ :
http://iagpresearchcongress.gr/pdf/program.pdf