ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση

Απευθύνεται σε:

• σε φοιτητές / σπουδαστές και επαγγελματίες της υγείας, της ψυχικής υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης

• σε κάθε ενδιαφερόμενο για αυτογνωσία μέσω της δυναμικής των ομάδων

Διάρκεια και συχνότητα:

Σεπτέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015

Οι θεωρητικές συναντήσεις και η μεγάλη ομάδα του σεμιναρίου εναλλάσσονται σε δεκαπενθήμερη συχνότητα, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 -21:30, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Οι ομάδες αυτογνωσίας είναι εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης συχνότητας, σε σταθερή μέρα και ώρα.

Τόπος:

Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (H.O.P.E. in G.A.) Ηρώδου Αττικού 7 (κτίριο Γ΄, 5ος όροφος), Κηφισιά 14561.

Περιγραφή:

Ομάδες Αυτογνωσίας

Οι Ομάδες Αυτογνωσίας είναι μικρές ομάδες που αποτελούνται από 7 ± 2 μέλη. Συντονίζονται από επαγγελματίες Ομαδικούς Αναλυτές. Διαρκούν 2 εκπαιδευτικές ώρες (90′) ανά συνεδρία σε εβδομαδιαία συχνότητα με σταθερή ημέρα και ώρα. Η συνολική διάρκειά τους είναι 45 ώρες από Οκτώβριο 2014 έως και τον Ιούνιο 2015.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις Ομάδες Αυτογνωσίας βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν για τη δυναμική και την τεχνική των ομάδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς της καθημερινής τους ζωής. Τα μέλη προσκαλούνται να βιώσουν τόσο τις σχέσεις τους, όσο και τις στάσεις που επιλέγουν – συχνά ασυνείδητα – στη ζωή της ομάδας και στο «εδώ και τώρα» των συναντήσεών τους.

Ομάδα Αυτογνωσίας μέσω Πολλαπλών Αντικειμένων

Η Ομάδα Αυτογνωσίας μέσω αντικειμένου βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας και αποτελείται από 7 ± 2 μέλη. Συντονίζεται από Ομαδικό Ψυχοθεραπευτή.

Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 εκπαιδευτικές ώρες (90′). Τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν είναι Ζωγραφική, Μύθος – Παραμύθι, Δημιουργική Γραφή και Ψυχόδραμα.

Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00-19:30 με δεκαπενθήμερη συχνότητα και θα είναι συνολικής διάρκειας 24 ωρών από τον Οκτώβριο 2014 μέχρι και τον Ιούνιο 2015.

Σκοπός της Ομάδας είναι η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεων των μελών καθώς και η έκφρασή τους μέσω του εκάστοτε συγκεκριμένου «αντικειμένου» (πχ ζωγραφική, γραφή, αφήγηση, κ.λπ.). Το αντικείμενο είναι συνεπώς μέσο και όχι εκπαιδευτικός στόχος, κάτι που διευκολύνει τα μέλη και την ομάδα ως όλον να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί περιεχόμενα της ψυχής και του νου.

Θεωρητικό Σεμινάριο και Μεγάλη Ομάδα

Απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Παρέχουν ένα πλαίσιο διαλόγου γύρω από θέματα σχετικά με τη δυναμική των ομάδων και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πραγματοποιούνται εναλλάξ, κάθε δεύτερη Δευτέρα 20:00 – 21:30 σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, εξαρχής γνωστοποιημένες, από τον Οκτώβριο 2014 μέχρι και τον Ιούνιο 2015.

Στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου παρουσιάζονται εισηγήσεις από Ομαδικούς Αναλυτές και άλλους ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες και προσκεκλημένους του οργανισμού με θέματα όπως:

• Κοινωνικά φαινόμενα

• Οι διαπροσωπικές και οι εργασιακές σχέσεις

• Η θεωρία της δυναμικής των ομάδων

• Οι ομαδικές ψυχοθεραπείες

• Πρωτότυπες παρεμβάσεις

Ο διάλογος στη Μεγάλη Ομάδα συγκαλείται από Ομαδικούς Αναλυτές και διέπεται από την αρχή της ισοτιμίας των μελών της καθώς και της δημοκρατικής ανταλλαγής απόψεων. Μέλη της ομάδας είναι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος με προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε μικρή ψυχοθεραπευτική ομάδα.

Κόστος συμμετοχής:

70€ μηνιαίως: Ομάδα Αυτογνωσίας, Ομάδα Αυτογνωσίας μέσω Πολλαπλών Αντικειμένων, Μεγάλη Ομάδα και Θεωρητικό Σεμινάριο.

Ειδική τιμή 50€ για φοιτητές, σπουδαστές, στρατευμένους, μετανάστες και συμμετέχοντες σε άλλα σεμινάρια του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 30 Οκτωβρίου 2014.

Χορηγείται βεβαίωση με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Στην έδρα του Οργανισμού, Ηρώδου Αττικού 7 (κτίριο Γ΄- 5ος όροφος), Κηφισιά 14561,

Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-14:00.

Τηλ.: 210 6231529, Τηλ/fax 210 6231803, E-Mail: info@hopeinga.com, www.hopeinga.com